Disclaimer

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Stones of Wonders stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Stones of Wonders biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 
INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
Toepassing van de informatie op de website van Stones of Wonders is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist. 

Stones of Wonders streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Stones of Wonders wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Stones of Wonders aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stones of Wonders alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Stones of Wonders geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stones of Wonders worden gewijzigd.

 
VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Stones of Wonders dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Stones of Wonders onderhouden en Stones of Wonders heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Stones of Wonders geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stones of Wonders dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stones of Wonders.

 
VIRUSSEN
Stones of Wonders garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

© 2020 - 2024 Stones of Wonders | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel